• info@bellamo.hu
  • +36 - 62 / 42 82 82

Általános Szolgáltatási Feltételek

ÁSZF

1. Általános szerződési feltételek

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a DecoCenter Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) és a DecoCenter Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Ügyfél/Fogyasztó) Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

1.2. Jelen dokumentum elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül.
Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (www.bellamo.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.butorbox.hu/altalanos-szolgaltatasi-feltetelek és letölthető az alábbi linkről: _____

2. A Webáruház címe:

www.bellamo.hu

3. A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: DecoCenter Kft.
Székhely címe: 6728 Szeged, Dorozsmai út 14.
Cégjegyzékszám: 06-09-013960
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Csongrád megyei bíróság, mint cégbíróság
Statisztikai számjel: 14759161-4759-113-06
Adószám: 14759161-2-06
Bankszámlaszám: 11735005-20549033

4. Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: Csak ONLINE értékesítés, és információ.
Telefon:  06 70 / 290-2530 (normál díjszabású)
E-mail: info@bellamo.hu
Nyitva tartása: Hétköznapokon 10:00-18:00, Szombaton 9:00-12:00.

5. Az általános szerződési feltételek elfogadása

5.1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

5.2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

5.3. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a bellamo.hu oldalon (a továbbiakban: vállalkozás) keresztül történik. Továbbá, jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerződében meghatározott Felek között jön létre.

5.4. A szerződés a Felek között csak magyar nyelven jöhet létre.

5.5. A vállalkozásban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”) szabályozza, azzal hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5. § (2) és 6. § (2)-ben foglaltak.

5.6. A vállalkozásban feltüntetett termékek megjelenítése vásárlásra történő felhívásnak minősül. A vállalkozásban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

5.7. A szerződés a rendelés visszaigazoló e-mail Ügyfél általi fogadásával, és a rendelés Fogyasztó általi nyugtázásával jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: rendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet az Ügyfél a Vállalkozó ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen, vagy telefonon). A megrendelés útján létrejött szerződés a Vállalkozó iktatja, azt a Fogyasztó kérésére utólagosan hozzáférhetővé teszi. A szerződés megkötése ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül.

6. Rendelési folyamat

6.1. Előzetes regisztráció
Előzetes regisztrációra a főoldalon, a Regisztráció menüpont alatt van lehetőség. Ezt rendeléskor is megteheti. Az űrlap kitöltésénél ügyeljen arra, hogy a Szállítási cím alatt azt a címet adja meg, ahová szeretné, hogy a terméket kézbesítsék. Számlázási címnek pedig azt a címet adja meg, ahová a számlát kéri. Amennyiben a kettő megegyezik, úgy a Másol gombra kattintva ezek az adatok automatikusan bekerülnek a Számlázási cím alá, így nem kell még egyszer begépelni. Az Adatok mentése gombra kattintva valósul meg a regisztráció. Ezután az oldalon a Belépés mezőben a regisztrációkor megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni.

6.2. A Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap pontos, hiánytalan kitöltésével valósul meg a regisztráció.

6.3. A Vállalkozót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

6.4. Katalógusban való böngészés
Termékkatalógusunkban böngészésre az oldalsó termékkategóriák és alkategóriák segítségével van lehetőség. Adott termék-alkategóriára kattintva az oldal középső felületén jelennek meg az alkategóriába tartozó termékek. A termékek feletti mezőben több lehetőség is van a böngészés leegyszerűsítésére. A termékeket tudja rendezni név szerint növekvő vagy csökkenő sorrendben, be tudja állítani, hogy egy oldalon mennyi termék jelenjen meg. A Keresés mezőben pedig közvetlenül termékre kereshet.

6.5. Termék kiválasztása
A termék képére, nevére, vagy a Részletek gombra kattintva juthat el a termék-oldalra. Itt találja a termék leírását, és lehetőség van nagyobb méretű kép megtekintésére a termékről. A termékkel kapcsolatos egyéb adatokat is itt találja, mint gyártó, melyik kategóriában szerepel, és hogy rendelhető-e. A termék-oldalon találja a termékhez írt hozzászólásokat is. A terméket csak a termék-oldalon tudja kosárba rakni.

6.6. Megrendelés leadása
A rendszer a rendelés megérkezése után egy visszaigazoló e-mailt küld a regisztrációkor megadott e-mail címre.
Kérjük, ellenőrizze az adatokat, és a megrendelt termék paramétereit, mennyiségét, vételárát! Amennyiben szándékától eltérőt tapasztal, kérjük, azonnal jelezze telefonon, vagy e-mailben (info@bellamo.hu)! Kollégáink később email-ben küldik a visszaigazolást és mellékletben az előlegszámlát (a vételár 10%-a). Kérjük, hogy átutalásnál minden esetben tüntesse fel a nyomtatvány "Közlemény" rovatában, a tőlünk kapott díjbekérő sorszámát. Banki pénztári befizetésnél 500,- Ft banki adminisztrációs költséget számolunk fel.

A bútor beérkezésekor telefonon értesítjük vagy e-mail címére értesítést küldünk. A hátralék beérkezésekor a termék átvehető, vagy egyeztetett időpontban kiszállításra kerül. Készpénzes hátralékfizetés esetén, amennyiben kérte a termék házhoz szállítását, logisztikai osztályunk felveszi Önnel a kapcsolatot a kiszállítási időpont egyeztetése céljából. Ebben az esetben a hátralékot, a szállítást végző munkatársunknál kell kifizetni, aki átadja a végszámlát. Személyes átvétel esetén, a terméket 6728 Szeged Dorozsmai út 14. szám alatti raktárunkban veheti át, telefonon egyeztetett időpontban. A megrendeléstől számított 3 hónapon belül át nem vett termék esetén a rendelést töröljük,a befizetett előleget nem áll módunkban visszaadni.

6.7. A vállalkozásban megrendelhető termékek árai változásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a vállalkozásban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

6.8. A megrendelést a DecoCenter Kft. csak regisztrált Ügyféltől és akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél a valamely mezőt hibásan tölti ki, úgy hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.) A webáruházat, az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6.9. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.10. A webáruház az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a webáruház ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

7. Teljesítési és szállítási feltételek

7.1. A megrendelt termékeket cégünk igény esetén házhoz szállítja. A szállítás megfelelő védelmet biztosító csomagolásban történik. Átvételkor kérjük, ellenőrizze a termék csomagolásának sértetlenségét. Szállítási sérülés miatt utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
A szállítási költség tartalmazza a csomagolási, szállítási és utánvételi díjat is! Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni központunkba. Kérjük észrevételéről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk!

7.2. A megrendelt termékek a visszaigazoló e-mailben feltüntetett időn belül kerülnek kiszállításra . Abban az esetben ha a megrendelt termék nem szerepel raktáron, úgy az Ügyfelet értesítjük a beszerzés és szállítás várható időpontjáról. Több termék együttes megrendelése esetén a Vállalkozó jogosult a termékeket külön-külön is szállítani, de ezért az Ügyfélnek nem számíthat fel külön költségeket. A Vállalkozónak kártérítési kötelezettsége csak akkor van, ha szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethető vissza a szállítási késedelem. Nem illeti meg kártérítés az Ügyfelet az Ügyfélnél felmerült okból előállt szállítási késedelem, valamint vis maior esetén. Az előre egyeztetett időpontban a Megrendelő felelőssége az, hogy a megjelölt helyen átvételre jogosult személy tartózkodjon

7.3. Jelenleg Magyarországra, és a környező országokba vállalunk kiszállítást. A kiszállítást magunk, vagy szakképzett szállító partnerünk biztosítja. Külföldi szállítás esetén kérje ajánlatunkat!

7.4. A belföldi szállítás gyűjtőfuvarban történik. A szállítási ár a termék adatlapján található, a termék paraméterei és a szállítási távolság alapján változik.

7.5. A szállítás gyűjtőfuvarban történik hétköznap (a szállítás napját az adott területre történő szállítások határozzák meg).

7.6. A szállítás házig történik, a bútor beszállításáról kérjük gondoskodni szíveskedjenek! Fontos, hogy a házhoz szállítás azt jelenti, hogy a kézbesítő cég vagy kollégánk a bejárathoz legközelebbi szabályos parkolóhelyen áll meg és ott átadja a terméket a megrendelőnek, vagy megbízottjának. A szállítási díjban nincs benne a termékek házba való bejuttatása vagy emeletre történő feljuttatása és összeszerelése.

7.7. A megrendelt terméket az Ügyfél előzetes jelzés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén. (6728 Szeged, Dorozsmai út 14.)

8. Az adásvételi szerződés létrejötte

8.1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között.

8.2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

8.3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

9. A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

10. Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak.

A szállítási ár a termék adatlapján található, a termék paraméterei és a szállítási távolság alapján változik.

11. Kiszállítás, személyes átvétel

A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók, tájékoztató jellegűek.

A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.

12. Lehetséges fizetési módok

1. Banki átutalással
2. Banki pénztári befizetéssel, melynél 500,- Ft banki adminisztrációs költséget számolunk fel
3. Személyesen készpénzben vagy bankkártyával üzletünkben

13. Elállási jog

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy az 1959. évi IV. törvény 245 §(1) pontja alapján, "a teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni". "45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;" : Tehát nem áll módunkban az olyan termékek megrendelését törölni, amelyeket a vevő egyedi szín-szövet, egyedi kivitelű igénye szerint gyártatunk az illetékes gyártóval.

14. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

14.1. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa a Szolgáltató ügyfélszolgálatát. A vevő a szavatossági, illetve a jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti, és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.

14.2. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 6:159.§-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint :

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]
(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
(4) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

14.3. Az eladó mentesül a vevő szerződésre való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül a vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja.

14.4. Jelentéktelen hiba esetén nincs helye elállásnak.

14.5. A szavatosság, illetve a jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy:

-a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútor kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.;
-a bútort átalakították, megváltoztatták;
-valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy;
-a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének.

15. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

15.1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
tónál (6728 Szeged, Dorozsmai út 14.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

15.2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (6728 Szeged, Dorozsmai út 14.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (info@bellamo.hu).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

16. Szerzői jogok

A honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

17. Egyéb rendelkezések

17.1. A Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

17.2. A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által már visszaigazolt árak tekintendők véglegesnek.

18. A személyes adatok kezelése

18.1. A Szolgáltató tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi a vevők személyi adatait, a regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli – az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint – és harmadik személynek nem adja át. A vevő az adatkezeléséhez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatainak törlését. Az érintettek adatközléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

18.2. A Vállalkozó a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozó a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki. A Vállalkozó a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelmi szabályok elérhetőek a vállalkozás alsó felületén található Adatvédelmi szabályokra kattintva.

18.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

18.4. Adatvédelmi szabályok: Az DecoCenter Kft., mint a bellamo.hu tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire.

Az DecoCenter Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel.

A bellamo.hu adatkezelését kizárólag az DecoCenter Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja az DecoCenter Kft.-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.

18.5. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: * 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); * 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; * továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet; * 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.); * 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény); * 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

18.6. Definíciók:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek. A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása: Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Adatbiztonság: Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Adatvédelmi Irányelvek: Ön az oldalon történő regisztrációval hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: az Önnel való kapcsolattartás,

18.7. Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az DecoCenter Kft., mint adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

18.8. Más honlapokhoz kapcsoló linkek: Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek.

18.9. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet: Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást. Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az DecoCenter Kft., mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Utolsó módosítás: 2017. 03. 30.